Obsahový marketing alebo Content marketing je stratégia, ktorá spočíva v získavaní zákazníkov zverejňovaním užitočného a veľmi zaujímavého obsahu, ktorého účelom je vzbudiť záujem všeobecnej aj konkrétnej skupiny príjemcov. Tento spôsob marketingu je založený na jednostrannej reklamnej správe, ktorej cieľom je budovanie stabilných a dlhodobých vzťahov prostredníctvom spájania ľudí, ktorí propagujú obsah s tými, ktorí ho prijímajú.

Medzi najobľúbenejšie formy content marketingu patria:

  • sprievodcovia,
  •  sponzorované články,
  •  e-knihy,
  •  odborné články,
  •  video,
  •  webináre,
  •  infografiky.

 

Úlohou Content marketingu je okrem popularizácie značiek aj vytvorenie základu pre zviditeľnenie na Googli, ktorý „propaguje“ dobrý obsah. Publikovanie a propagácia populárneho a vysoko kvalitného obsahu navyše spôsobuje, že používatelia prirodzene odkazujú na dobrý obsah, čo priamo zlepšuje pozíciu stránky vo vyhľadávacom nástroji.

Blog „Content marketing“ je vytvorený redaktormi WhitePress-u a ľuďmi, ktorí s nami spolupracujú. Zahŕňa naše úvahy a ​​myšlienky na tému obsahového marketingu.

Tento blog bol vytvorený s cieľom propagovať koncept content marketingu a zdieľať naše vedomosti s čitateľmi. Chceme vám ukázať mnoho aspektov, s ktorými súvisí marketing populárneho obsahu.

V našich príspevkoch sa snažíme upozorniť na množstvo tém priamo a nepriamo súvisiacich s content marketingom a poukázať na to, aká rozsiahla táto téma je. Dúfame, že vám poskytneme veľa cenných poznatkov, ktoré budete môcť využiť v praxi.

Odporúčame vám čítať ďalej!

 

Content marketing
Bezplatné nástroje na tvorbu infografiky

Jedným z najjednoduchších spôsobov ako získať odkaz, je vytvorenie pútavého obsahu – niečoho, čo ostatní používatelia radi zdieľajú s ostatnými. Hoci to znie ako opakovanie toho, čo už veľa krát povedal najväčší expert na SEO Matt Cutts: „Budujte kvalitný obsah,” je to v zásade pravda. Infografika, o ktorej rozprávame, sa stala veľmi populárnym riešením pre SEO a obsahový marketing.

Začnite zarábať peniaze dnes.
Zaregistrovať sa zadarmo